MUST  nu se folosește decât la timpul prezent. Pentru trecut și viitor, must se înlocuiește cu have to.

MUST se folosește pentru a exprima:

I. OBLIGAȚIA de a realiza o acțiune.

You must stop that noise. The baby is sleeping.

În acest tip de propoziție must se poate înlocui cu have to

ATENȚIE !!!

Între must și have to există următoarele diferențe de sens:

a. Must exprimă obligație impusă de către vorbitor, iar have to obligație impusă din exterior.

  • I must go. It is getting dark.
  • I have to go. The shop is closing at nine.

b. Must exprimă o obligație urgentă, iar have to o obligație obișnuită, repetată.

  • I must write my report today, otherwise I’ll get fired.
  • I‘ve got to read that book.

FORMA ‘ve got// ‘ s got exprima obligația îndeplinirii unei singure acțiuni.

MUST NOT exprimă interdicția sau un sfat în prezent sau viitor.

  • You must not climb up that ladder. – interdicție
  • You must not miss the plane. – sfat.

Lipsa obligativității se exprimă cu ajutorul lui needn’t sau not have to

  • You needn’t write all the exercise.
  • You don’t have to write all the exercise.

II. DEDUCȚIA LOGICĂ

She must be at school now. She left early.

Deducția logică negativă se exprima cu ajutorul lui

Cannot/ can’t + infinitiv prezent al verbului to be

She can′t be too far. She has just left.

MUST + infinitiv perfect indică o deducție logică despre o acțiune trecută.

She got the job. She must have made a good impression.

Deducția logică negativă se exprima cu ajutorul lui

can’t/ couldn’t + infinitiv perfect

They couldn’t have done the whole job. They were too tired.

NEED se folosește în propoziții interogative în locul lui must și indică faptul că vorbitorul se așteaptă la un răspuns negativ.

Need I come too? (I hope not)

Vezi SURSE