Mai jos este o listă cu serie de neologisme dintre cele mai uzuale,  pentru școlari

aberație elucubrație jignire afront
ager sagace jignit ofuscat
amenințător fulminant lămurit distinct
anevoios dificil logic discursiv
anula revoca luptător insurgent
artificial factice măcel carnagiu
a asupri a oprima milă pietate
ascultător obedient muri sucomba
autohton aborigen jignire afront
banchet festin jignit ofuscat
batjocoritor injurios nebunie insanitate
bogat opulent neclar echivoc
brutal truculent nedorit intempestiv
bufon histrion nedreptate injustiție
caznă supliciu nefiresc artificial
călușei carusel neîndoielnic indubitabil
ceartă disensiune neînțelegere disensiune, discordie
cinstit integru nemilos feroce
ciudat straniu, singular neobișnuit insolit
concedia demite nepărtinitor echitabil
contopi fuziona neplăcere dezagrement
contribuție aport nordic septentrional
convinge persuada nesănătos insalubru
cotit sinuos nestatornic labil
cuceri asedia obraznic insolent
culme apogeu pieritor efemer
cunoscut notoriu plăcut delectabil
curgător fluent politicos reverențios
cuviincios decent potrivit pertinent
decăzut declasat povestire epos
degajat dezinvolt prăda devaliza
denunțător delator preamărire osana
derâdere deriziune preventiv profilactic
descătușa elibera prietenos amiabil, afabil
descurcăreț abil prielnic favorabil
dezgustător imund pur genuin
dialect idiom pustnic ascet
dibaci abil rafinat elegant
dojeni admonesta ramificație arborescență
dorință deziderat răzbunător vindicativ
dușmănie resentiment reciproc mutual
enunț aserțiune reînviere resurecție
evlavie devoțiune respect deferență
fantastic fabulos restitui rambursa
frapant discordant retracta dezice
generalizare sinteză sancțiune embargou
groaznic abominabil schiță (desen) eboșă
harnic diligent searbăd anost
hotărâtor decisiv sincer leal
hoție fraudă sihastru ascet
hrăpăreț rapace smintit detractat
incult ignorant soartă fatum
imaginar fictiv sobru auster
indiferență nonșalanță somnambul noctambul
indigen aborigen spărgător efractor
intenționat deliberat sprinten alert
intrinsec imanent stăruință asiduitate
ironie sarcasm străin alogen
îmbelșugat copios străduință asiduitate
îmbulzeală afluență strâmbătură grimasă
încăpățânat obstinent stricăciune avarie
încântător admirabil supune constrânge
îndărătnic recalcitrant temut redutabil
îndrăzneală aplomb tineresc juvenil
înfocat ardent turbare rabie
îngâmfare fatuitate uimire stupoare
îngeresc serafic uimitor prodigios
îngrijorare angoasă uleios onctuos
întâmplător accidental uzat frust
înțeles accepție vădit peremptoriu
învățat erudit, sapient venera fetișiza
jalnic patetic, derizoriu, deplorabil viclean insidios
jefuitor spoliator vorbăreț locvace
jertfă ofrandă zgârcenie parcimonie
jigni ultragia zgârcit parcimonios

mm