Formele pe care le ia substantivul pentru a arăta când este vorba de un obiect și când de mai multe obiecte reprezintă categoria gramaticală a numărului – singular și plural.

DESINENȚE LA SINGULAR

MASCULIN

-e              burete, castravete, frate etc.

-u             codru, ministru, bou etc.

-Ø            student

FEMININ

               mamă, soră, bunică, casă, albină etc.

-e               carte minge, femeie, baie etc.

-a                basma, baclava, mucava etc.

-ea/-ia      acadea, canapea, stea, nuia

-i                  zi

NEUTRU

-Ø     ghiozdan, creion

-u      stilou

Au la singular aceleași desinențe ca la masculin: spate, registru, cadou etc.

DESINENȚE LA PLURAL

MASCULIN

-i cu alternanța consonantică t/ț  tată-tați, frate-frați

cu alternanța consonantică z/j  obraz – obraji

    – cu alternanță consonantică s/ș   ministru – miniștri

– cu alternanță între diftongi ia/ie  băiat-băieți

-Ø  cu alternanță consonantică t/ț  student – studenți

FEMININ

-e      mamă- mame, ciocolată-ciocolate

– cu alternanță vocalică a/e  fată – fete, față – fețe, masă-mese

– cu alternanță între grupuri consonantice  muscă – muște

-ale  basma – basmale

-i     – cu alternanță vocalică a/ă și consonantică d/z concomitente cadă – căzi

– cu alternanțăvocalică a/ă și consonanticăt/ț concomitente  carte-cărți

– cu alternanță vocalică a/ă   cană – căni

– cu alternanța fonetică oa/o     oaie – oi, ploaie – ploi, poartă-porți

-ori   – cu alternanță vocalică o/u  soră-surori

NEUTRU

-e  ghiozdan-ghiozdane, ecler-eclere

cu alternanța fonetică o/oa  creion – creioane, papion-papioane

-uri    stilouri, chibrituri

OBSERVAȚIE

  • Există substantive care au formă  doar pentru singular : miere, secară, fasole, aur, var, foame, sete, fericire, lapte, brânză, cânepă, sare, piper, sclavagism, feudalism, creștinism, înțelepciune, curaj, fotbal, volei, handbal etc.
  • Există substantive care nu au forme decât pentru plural: icre, câlți, tăieței, zori, Carpați, Fântânele etc.
  • Există substantive care au la forma de plural sens diferit decât substantivul cu formă de singular:

bucată     bucăți       bucate

frig           friguri

grâu         grâne

lapte         lapți

fier            fiare

  • Substantive care au mai multe forme de plural, cu înțelesuri diferite:

bandă      bande       benzi

cap           capi     capete capuri

corn         corni    coarne cornuri

colț           colți         colțuri

difuzor     difuzori     difuzoare   

muc          muci       mucuri

ochi          ochi        ochiuri      ATENȚIE!!! ochii- este plural articulat cu articolul hotărât

pas           pași        pasuri

râs           râși         râsete

timp        timpi       timpuri

  • Substantive care au două forme de plural cu același înțeles:

aripă           aripi                aripe

bice              bice                biciuri

blestem       blesteme       blestemuri

bolă              boli                  boale

coală            coli                  coale

datină          datini               datine

  • Substantive colective:

aluniș, argintărie, brădet, brânzeturi, burghezie, cârd, dulcețuri, grămadă, grup, mulțime, muncitorime, nobilime, oaste, popor, prostime, popime, stol, roi, țărănime, etc.

Pluralul substantivelor poate crea dificultăți de ortografie.