DEFINIȚIE: Numeralele adverbiale arată de câte ori se îndeplinește o acțiune sau în ce raport numeric se află o calitate (cantitate) a unui obiect față de aceeași calitate (cantitate) a altui obiect.

L-am rugat de două ori.
A desenat un tablou de două ori mai frumos decât primul.

O dată, de două ori, de trei ori etc sunt numerale adverbial are valoare de adverb.

ATENȚIE Numeralul adverbial o dată poate fi confundat cu adverbul odată (cândva, 
odinioară). Pentru a evita această confuzie, trebuie acordată multă atenție contextului în care 
apar aceste cuvinte. 
Atunci când cuvântul se poate înlocui cu odinioară, cândva, avem adverbul odată. 
 
        A fost odată, ca niciodată. 
Când se referă la un număr, avem numeral adverbial. 

        Am citit lecția o dată, nu de două ori.