DEFINIȚIE: Exprimă repartizarea și gruparea numerică a obiectelor.

S-au așezat în bănci câte doi.

Se formează din numeralul cardinal precedat de adverbul câte. Adverbul câte poate fi și intercalat între două numerale cardinale:

Mergeau doi câte doi.

Alergau câte doi, câte doi.

Acesta poate fi însoțit și de o prepoziție.

Am chemat pe câte doi.

Am dat o prăjitură la câte doi.

Numeralul distributiv poate avea valoare

adjectivală: A primit fiecare câte cinci lei.

substantivală: Câte doi se repezeau la el.