Trăsăturile nuvelei:

  • operă epică cultă în proză,
  • mai extinsă decât schița
  • un singur fir narativ
  • conflict concentrat
  • acțiune mai complicată decât cea a schiței
  • mai multe personaje, surprinse în mediul lor
  • accentul cade pe caracterul personajelor, nu pe acțiunea lor

Tipuri de nuvele

  1. istorică – Alexandru Lăpușneanul, de Costache Negruzzi
  2. umoristică – Două loturi, I.L. Caragiale
  3. psihologică – O făclie de Paște, I.L. Caragiale

Vezi SURSE