GENITIV:  asupra, contra, deasupra, împotriva, împrejurul, înaintea, înapoia

locuțiuni prepoziționale:  în fața, în jurul, în fruntea, în mijlocul, în dreptul, de-a lungul, de-a curmezișul

ATENȚIE în fundul nu este locuțiune prepozițională, deoarece există posibilitatea introducerii unui determinant atributiv: 
în fundul văii - în fundul întunecat/adânc al peșterii.

DATIV: datorită, mulțumită, grație, contrar, conform, potrivit

ATENȚIE potrivit, conform, contrar  pot fi adjective,fapt evident la 
feminin sau plural, unde se acordă cu substantivul pe care-l 
determină. 
Are o atitudine conformă/ contrară/ potrivită statutul său. 
Are un comportament conform/ contrar/ potrivit statutului său. 
La masculin, verificarea se face trecând substantivul la plural. 
Dacă potrivit, conform,contrar se vor acorda în număr cu substantivul, 
atunci acestea sunt adjective.

ACUZATIV: pe, la cu, din, pentru, dintre, între, prin

locuțiuni prepoziționale: față de, în loc de alături de, împreună cu