De/cu

Un pahar cu apă     pahar de apă

Prepoziția de arată, în general, scopul, destinația.

magazin cu jucării                           magazin de jucării
a împodobi cu flori                         a împodobi de flori
un om cu reale însușiri                   un om de reale înșiri
cu calificare superioară                 de calificare superioară
ATENȚIE sufăr de ficat            sufăr cu ficatul
a se ocupa cu   – se folosește atunci când face referire la a studia, a lucra, a se îndeletnici cu
a se ocupa de   – a se interesa de ceva, a se îngriji de
a (se) asemăna cu
a (se) apropia   de
a semăna  cu
a se asemăna / a semăna
se aseamănă cu mama sa   / seamănă cu mama sa
se aseamănă mamei sale / seamănă mamei sale

de/despre                                                                                                                                                                introduc complementul indirect care indică obiectul discuției

a se ocupa de
îmi amintesc de acestea   îmi amintesc despre acestea
s-a interesat de ea            s-a interesat despre ea

de/ de către

de către este folosit doar pentru a introduce subiectul logic într-o propoziție cu verb la pasiv – complement de  de agent exprimat prin nume de persoană

povestit de către prietena mea     povestit de prietena mea
explicat de către părinți                  explicat de părinți
verificare efectuată de serviciul autorizat             verificarea a fost efectuată de către serviciu

de/ din – pot introduce un determinant din care este făcut un anumit obiect                           de introduce un atribut // din introduce un complement

rochie de mătase     rochie făcută din mătase
poșetă de piele         poșetă făcută din piele
vază de sticlă            vază făcută din sticlă
casă de lemn            casă construită din lemn

 

 

 

din/ dintre prepoziții cu sens partitiv                                                                                                            dintre când substantivul care urmează este la plural // din dacă substantivul este la singular cu sens colectiv

unul din grupă, cineva din clasă, băiatul din echipă
din introduce un complement ce arată plecare dintr-o colectivitate 
exprimat printr-un substantiv 
plec din echipă
ies din grupă 
dintre introduce un complement ce arată plecare dintr-o colectivitate
exprimat printr-un pronume
plec dintre voi
plec dintre aceștia
una din cele mai importante opere
multe din mijloacele rudimentare

între/ dintre

între după un substantiv nearticulat cu articolul hotărât// dintre înaintea unui substantiv articulat cu articolul hotărât

legătura dintre părțile componente
o legătură între părțile componente
discuția între membri
conflicte dintre două state

pe/la

merge cu 70 km pe oră     merge cu 70 km la oră

la/în folosite în relație cu verbele de mișcare

în – înaintea substantivelor care denumesc ținuturi, țări, continente

la – înaintea substantivelor proprii nume de persoane, substantive comune, pronume, dar și înaintea substantivelor proprii care denumesc orașe, localități

Merg în Timișoara.
se duce în Anglia
Merg la mare
Se duce la ea.
Plec la Maria
Plecase la București.
Plecase în orașul București.

După/de pe

După – în spatele // De pe – desprinderea de e o suprafață

Suferea de pe urma accidentului     suferea după urma accidentului

Este o greșeală frecventă atrasă probabil de pronunțarea greșită a lui 
după – dupe, apropriindu-se fonetic de de pe

 Din/dintre

Dintr-/ într-

Se folosesc înainte articolelor nehotărâte și a adverbelor care încep cu o vocală, înaintea pronumelui personal însul și a numeralelor cardinale un și o

Dintr-unele poezii
Într-alta din scrierile sale
Dintr-alte bucăți

 

ATENȚIE   înainte de articolul posesiv, a pronumelor și adjectivele pronominale care încep 
cu o vocală, înaintea numeralului ordinal sau a pronumelor nehotărât unu(l), una se poate
 folosi din, în, prin în variație liberă cu dintr-, într-, printr- 
I-am dat din al meu. – I-am dat dintr-al meu.

Datorită / din cauza

Datorită este sinonim cu mulțumită, grație, prin urmare trebuie folosit într-un context pozitiv.

Datorită lor am reușit.

Din cauza indică motivul pentru care o acțiune nu s-a putut realiza

Nu am înțeles explicație din cauza gălăgiei.
Am făcut multe greșeli din cauza neatenției.

De/ca

mere ca acestea        mere de acestea
o cutie ca acelea care erau folosite pentru ace   o cutie de acelea care erau folosite pentru ace

Mere din acestea – din este partitiv

Fiecare dintre /fiecare din

Reliefarea fiecăreia dintre aspecte (ele)   Reliefarea fiecăreia din aspecte (ele)
ATENȚIE 
de azi pe mâine   de pe azi pe mâine
afară de         în afară de

doar/decât

doar – în construcții cu verbul la afirmativ // decât – în construcții cu verbul la negativ

nu am decât ….. nu am doar ….
Am doar trei lei     am decât trei lei