FORMĂ

[aff.] Subiect + [am/are/is] + vb-ing

I am reading a book.
They are watching television.
She is sleeping.
It is raining

[inter.] Am/Are/Is + subiect + vbing

Am I reading a book?
Are they watching television?
Is she sleeping?
Is it  raining?

[neg.] Subiect + [am not/are not/is not] + vb-ing

I am not/ I‘m not reading a book.
They are not/ aren’t watching television.
She is not/ isn’t sleeping.
It is not/ isn’t raining

 

Ortografierea verbelor cu terminația–ing

  1. verbele monosilabice/ bisilabice dublează consoana finală înainte de terminația –ing
run – running
stop- stopping
travel – travelling
control – controlling
ATENȚIE - în engleza americană, travel și control nu dublează consoana finală 
traveling, controling
  1. verbele terminate în -e pierd e-ul final înainte de terminația –ing
to write – writing
to come – coming
to translate – translating

Excepție: to agree – agreeing; to be – being; to dye – dyeing

ATENȚIE la ortografierea lui to be. Este greșit să scrieți beeing. 
Dublarea lui e nu are nicio justificare ortografică
  1. verbele terminate în -c adaugă -k înainte de terminația –ing
to traffic – trafficking
to picninc – to picnicking
  1. -ie final se schimbă în y
to lie – lying
to die – dying

UTILIZARE

1. exprimă acțiuni care au loc în momentul vorbirii

They are reading a book while we are watching televsion (now).  –  Ei citesc o carte în timp ce noi ne uităm la televizor.

2. o acțiune care se extinde pe o perioadă mai lungă de timp care include și momentul prezent

Grandma is knitting a pullover for me. – Bunica tricotează un pulover pentru mine. (acțiunea nu se desfășoară în acest moment, dar ea a început în trecut și va continua și în viitor)
I am reading a novel.  –  Citesc un roman.

3. o acțiune/comportament temporar (este urmată de un adverb care indică timpul prezent – today, this week/ month/ year)

I am living in Constanta this year. – Anul acesta locuiesc în Constanța.
She is drinking tea this morning. – Bea ceai dimineața aceasta.
Why are you being sad today?  –  De ce ești trist/-ă azi?
ATENȚIE: to be nu se folosește la aspectul continuu decât în situația de mai sus - definește 
o stare temporară.
She is being sad - Ea este tristă (doar acum, azi )

4. planuri viitoare planificate în prezent.

I and my friends are driving to the mountains next week-end. – Eu și prietenii meu vom merge cu mașina la munte săptămâna viitoare.
They are going to the cinema tonight. – Se duc la cinema diseară.

5. acțiune repetată care deranjează pe vorbitor (cu adverbele always, forever, continually, all the time)

Jane is always dropping by late at night – Jane trece mereu pe la noi seara târziu.
He is always complaining about something. – Mereu se plânge de ceva.