FORMĂ

[aff.] Subiect + have/has + been + vb-ing
I have been living here for three years.
She has been playing tennis since she was ten.
[inter.] Have/Has + subiect +been + vb-ing?
Have you been living here for three years?
Has she been playing tennis since she was ten?
[neg.] Subiect + have not/has not +been + vb-ing
I have not been living here for three years.
She has not been playing tennis since she was ten.

 

UTILIZARE

Present Perfect Tense Continuous exprimă:

  1. o acțiune începută în trecut care se continuă și în prezent.

I have been studying for the exam since morning. – Studiez pentru examen de dimineață.

Mary has been doing her homework for an hour. – Maria își face temele de o oră.

Se traduce prin INDICATIV PREZENT

             2.  o acțiune trecută încheiată foarte aproape de momentul prezent, ale cărei urmări se pot vedea:

His hair is wet because he has been swimming.

His hands are dirty. He‘s been gardening.

                3. acțiuni care se repetă:

                         Mother has been ringing me up all day.

                4. acțiuni de scurtă durată, temporare:

                          The man has been reading the newspaper all afternoon.