DEFINIȚIE:  Pronumele reflexiv ține locul obiectului asupra căruia se exercită direct sau indirect acțiunea verbului și care e identic cu subiectul verbului.

Dar Stoica nu-și mai găsi urmele în pădure și se rătăci.

    M-am gândit să fac mai mult sport.

Pronumele reflexiv are forme proprii numai pentru persoana a III-a la cazul Dativ și Acuzativ.

              FORME ACCENTUATE                               FORME NEACCENTUATE

ACUZATIV    pe sine (sineși)                                         se, se-, -se, s-, -s-

DATIV            sie, sieși                                                      își, și, și-, -și, -și-

   

Pentru persoana 1 și a 2-a, formele sunt comune cu cele ale pronumelui personal propriu-zis, cazurile dativ și acuzativ.

CAZ FORMA PERSOANA 1 PERSOANA A 2-A
sg. pl. sg. pl.
ACUZATIV accentuată mine noi tine voi
neaccentuată m(ă) ne te v(ă)
DATIV accentuată mie nouă ție vouă
neaccentuată (î)mi ne, ni (î)ți v(ă), vi

Pronumele reflexiv intră în alcătuirea d i a t e z e i  r e f l e x i v e, devenind semn al diatezei reflexive fără funcție sintactică.

El sa gândit că ar fi mai bine să plece.

ATENȚIE !!!  Nu putem spune el s-a gândit pe sine.

Pronumele reflexiv formele neaccentuate (clitice) însoțesc verbele care exprimă acțiuni și au aceeași persoană și același număr cu autorul acțiunii (SUBIECTUL)

(a)    Eu    mă     îmbrac        –   pronume reflexiv – pe mine   
        pers. I sg.      pers I sg
(b)   Ea   mă     îmbracă      –   pronume personal Ac. – pe mine
      pers a III-a sg.   pers I sg

ATENȚIE!!! Pentru a nu confunda pronumele reflexiv pers I și a II-a cu pronumele personal pers I și a II-a se verifică acordul cu verbul. Dacă pronumele se acordă în număr și persoană cu verbul, este reflexiv (a). Dacă nu se acordă, este personal (b).

     VEZI Funcțiile sintactice ale pronumelui reflexiv