În limba literară, apar forme compus ale pronumele relativ. Cel mai frecvent utilizate sunt cel ce, ceea ce, cei ce 

  • cel ce este sinonim cu cine
  • ceea ce este sinonim cu ce

Exemple:

Cel ce a stricat aparatul a fugit. – Cine a stricat aparatul a fugit.

Cei ce au privit fără a interveni sunt la fel de vinovați. – Cine a privit fără a interveni este la fel de vinovat.

S-a îngrozit de ceea ce a văzut. – S-a îngrozit de ce a văzut.