DEFINIȚIE: Propoziția subordonată circumstanțială cumulativă corespunde complementului circumstanțial cumulativ și arată faptul care cumulează ideea exprimată de propoziția regentă referitoare la un obiect, la o acțiune sau o însușire.

obiect După ce că și-a vândut casa,¹/ își vinde și mașina.²/

              Nu numai că a luat multe discuri,¹/ dar a cumpărat și o chitară.²/

acțiune După ce că nu este punctual,¹/ se mai și supără.²/

                 În afară că întârzie,¹/ nici nu se scuză.²/

                 Pe lângă că este silitor,¹/ este și foarte talentat.²/

însușire Pe lângă că este frumoasă,¹/ este și foarte deșteaptă.²/

                  După ce că n-a ajutat deloc,¹/ a mai plecat și supărat.²/

Propoziția circumstanțială cumulativă se introduce prin:

locuțiuni prepoziționale: după ce că, în afară că, pe lângă că, nu numai că, în corelație cu adverbele (mai) și, dar, dar nici, apoi care apar pe lângă termenii cumulați din propoziția regentă.

După ce că plouă,¹/ mai bate și vântul.²/

Nu numai că nu ne-am certat,¹/ dar ne-am despărțit buni prieteni.²/

Pe lângă că era mică,¹/ era și foarte bolnăvicioasă.²/

Nu numai că nu vorbește,¹/ dar nici nu aude.²/

ATENȚIE la poziția în frază a corelativul mai… și

mai și bate vântul.  – mai bate și vântul

mai și mă ceartă – mă mai și ceartă

TOPICA

Propoziția circumstanțială cumulativă stă întotdeauna înaintea regentei de care se desparte prin virgulă.