20151128_070937

DEFINIȚIE: Propoziția circumstanțială de mod (modală) îndeplinește funcția de complement circumstanțial de mod.

Au venit¹/ cum au putut²/.

REGENTUL propoziției modale poate fi un verb sau locuțiune verbală, adjectiv, adverb, iar în multe situații, modală se poate referi șa întreaga propoziție regentă.

A alergat¹/cât ai alergat și tu²/.  → verb
Dă din gură¹/ cum dă o babă.  → locuțiune verbală
Am băut apă de izvor rece¹/ cum e gheața. → adjectiv
A aruncat piatra mai departe¹/ decât au aruncat-o ceilalți. → adverb

FELUL propoziției modale: după natura modalității exprimate, propoziția modală poate fi

  1. Modală propriu-zisă
  2. Modală comparativă
  3. Modală de măsură progresivă

 

PROPOZIȚIA MODALĂ PROPRIU-ZISĂ

DEFINIȚIE: Propoziția modală propriu-zisă arată felul în care se desfășoară acțiunea din regentă sau lipsa unei acțiuni care s-o însoțească pe cea din regentă.

Modala propriu-zisă poate fi introdusă prin:

1.adverbele: cum, precum, cât
Cum îți așterni¹/ așa dormi²/.
I-am găsit ¹/precum îi lăsasem²/.
2. locuțiuni adverbiale: după cum, după cât, fără (ca) să
După cum ai muncit,¹/ așa vei fi plătit²/.
S-au oprit drept acasă¹/ fără mai facă vreun popas²/.

 

PROPOZIȚIA MODALĂ COMPARATIVĂ

DEFINIȚIE: Propoziția modală comparativă arată, cu ajutorul unei comparații, felul în care se desfășoară acțiunea din regentă sau felul în care se înfățișează o calitate sau o stare din regentă.

Modala comparativă poate fi introdusă prin:

1.adverbele: cum, precum, cât, decât, parcă
Nu-și mai aduc aminte¹/ cum nu ne mai amintim nici noi²/.
E mai bine¹/ te scoli dimineața²/ decât să dormi până la prânz³/.
S-a făcut galbenă¹/ de parcă ar fi văzut o stafie²/.
2. locuțiuni conjuncționale: de cum, după cum, cu cât, pe cât, față de cum/cât, ca și cum/cât
S-a purtat¹/ ca și cum nimic nu s-a întâmplat²/.
Arăta palid¹/ ca și când i-ar fi fost rău²/.
Acum scrie mai bine¹/ față de cum scria anul trecut²/.

PROPOZIȚIA MODALĂ DE MĂSURĂ PROGRESIVĂ

DEFINIȚIE: Propoziția modală progresivă arată că acțiunea din regentă crește într-un anumit raport cu creșterea acțiunii din subordonată.

Propoziția modală de măsură poate fi introdusă prin locuțiuni conjuncționale: cu cât, de ce, de cât, pe măsură ce, de ce….de ce/de aceea, cu/pe cât…cu/pe atât.

Pe măsură ce se apropia¹/, se vedea mai clar²/.
Cu cât se făcea mai cald¹/, cu atât florile înfloreau²./
De ce răspundea mai bine¹/, de aceea profesorul era mai mulțumit²/.

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA

De obicei, propoziția modală, în afară de cea progresivă, stă după regentă. Când este înaintea regentei, ea are valoare afectivă.

Indiferent de locul pe care-l au față de regentă, ele se despart prin virgulă, se izolează, doar dacă vorbitorul nu le consideră esențiale.

Vino¹/ cum ai venit și altădată.²/
Vino îmbrăcat bine¹/, cum ai venit și altădată.²/