Propoziția completivă prepozițională (CP) poate fi cerută de un verb tranzitiv sau intranzitiv.

Mă pregăteam1/ să plec acasă2./ verb intranzitiv

Mă tem1/să nu fi răcit2./   verb intranzitiv

 Îmi aduc aminte1 /că îl cunosc2./ locuțiune verbală

Halal1/de cine te-a trimis2/.   interjecție

Bucuros1/ că vremea era frumoasă2/ își continuă excursia1 /. adjectiv

PROPOZIȚIA COMPLETIVĂ PREPOZIȚIONALĂ POATE FI INTRODUSĂ PRIN:

Conjuncțiile că, să, cum că, ca…să, dacă, de etc:

Se mira1/ că sunt un om răbdător2/.

El se teme 1/ să meargă singur prin pădure.2/

Nu-mi aduc aminte1/cum a reușit²/ să intre³ /

Nu m-am gândit1/dacă l-aș putea lua cu mine.2/

Părinții mei sunt mândri 1/ de cum ne purtăm2./

Pronume sau adjective pronominale relative sau nehotărâte care, cine, ce, cât, oricare, oricine, orice oricât.

E o senzație neplăcută1 /pentru cine nu este obișnuit cu căldura2./

Mănâncă1/ din ceea ce am pus pe masă2 /.

Adverbe relative unde, când, cum, cât, care pot fi precedate de prepoziții

Ne uitam1/ cum face prăjitura,2/

Mă gândeam/ când vei veni2./

Nu îi dădea seama1/ unde  vrea²/ să ajungă.³/

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA PROPOZIȚIEI COMPLETIVE PREPOZIȚIONALE:

Propoziția completivă prepozițională când este așezată î n a i n t e a regentei se desparte, de

obicei, prin virgulă.

Să vin la tine1/, m-am gândit de multe ori2/.

Când se află d u p ă regentă, nu se desparte prin virgulă.

Mă mir1 /că nu ai reușit să rezolvi problema.2/