DEFINIȚIE: Propoziția concesivă arată o împrejurare care ar fi putut împiedica realizarea acțiunii sau existența însușirii exprimate de verb sau de adjectivul determinat.

Cu toate că au stăruit1/propunerea nu a fost acceptată.2/

REGENTUL PROPOZIȚIEI CONCESIVE

Regentul propoziției finale poate fi un:

1. verb 

Cu toate că a insistat1/ proiectul nu s-a realizat. 2/

2. adjectiv

Câmpul este frumos¹/deși n-a plouat de mult.²/

PROPOZIȚIA CONCESIVĂ POATE FI INTRODUSĂ PRIN:

a) conjuncții sau locuțiuni conjuncționale deși, cu toate că, măcar că/de, chiar dacă/de/să, și (chiar) dacă/de/să

Deși știa 1/s-a arătat mirat.2/
Cu toate că mă cunoștea1/nu m-a salutat.2/
Nu-mi mai amintesc de tine/ deși am fost colegi de școală.2/

b) conjuncțiile dacă, de, să

De îl rogi¹/sau nu,²/el tot pleacă.³/

OBSERVAȚIE Concesivele introduce prin conjuncțiile dacă, de, au nuanță condițională. Pentru a le deosebi, în structura propoziției regente se folosesc adverbele corelative tot, totuși

c) pronume și adjective pronominale nehotărâte orice, oricare, oricâte

d) adverbe relative cât, oricât, oricum

OBSERVAȚIE 1. Propozițiile concesive au de cele mai multe ori în regentă adverbe corelative totuși sau tot

Oricât de mică era¹/, știa totuși multe lucruri.²/
Chiar dacă e ger,¹/ tot mă duc să mă joc.²/

                        2. locuțiunea conjuncțională măcar să nu introduce doar propoziția concesivă. Ea poate introduce ori o propoziție principală ori o altă propoziție secundară.

Ar fi vrut¹/ măcar să-l vadă.²/
Măcar să ne scrie¹/ dacă nu poate veni.²/
ATENȚIE Nu se recomandă corelarea propoziției concesive cu conjuncțiile 
coordonatoare dar, însă 
Deși și-a făcut rucsacul¹/, el însă n-a mai plecat în expediție.²/

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA PROPOZIȚIEI CONCESIVE:

  • Propoziția concesivă stă de obicei î n a i n t e regentă și se desparte prin virgulă.
Cu toate că-l cunosc demult¹/, nu doresc să stau de vorbă cu el.²/
  • Când se insistă asupra regentei, concesiva stă d u p ă regentă, și se desparte prin virgulă.
 Au sosit mai mulți oaspeți,1/deși nu erau invitați 2/.