DEFINIȚIE: Propoziția subordonată condițională arată o condiție sau ipoteză de acărei îndeplinire depinde realizarea acțiunii din regentă.

Aș fi bucuroasă1/dacă ai veni.2/

REGENTUL PROPOZIȚIEI CONDIȚIONALE

Regentul propoziției condiționale poate fi un verb la un mod personal sau o locuțiune verbală

Dacă va fi frumos afară1/ vom merge la pădure. 2/
Îmi voi aduce aminte de el1/ dacă-l voi vedea. 2/

PROPOZIȚIA CONDIȚIONALĂ POATE FI INTRODUSĂ PRIN:

1. Conjuncțiile dacă, de, și locuțiunile conjuncționale în caz că, în caz când (mai rar folosită), în caz de (în limba vorbită) și de unde + nu, în propoziții eliptice de predicat, reduse uneori la forma de nu (în vorbirea populară)

Dacă mi-ai fi spus1/ aș fi venit și eu.2/
De nu vrei1/să pleci2/trimit pe altcineva în locul tău3/.
fi mers noi atât de mult1/am fi ajuns departe2/.
În caz că plouă1/ amânăm excursia2/.
În caz de nu reușim1/, cheamă ajutoare.2/
Învață1/ că2/ de nu3/ va fi rău de tine.2/

2. adverbul cu valoare de conjuncție când (aceste propoziții condiționale au tot o nuanță temporală)

Nu mă duc la școală1/ când sunt bolnav2/.

3. Subordonare prin juxtapunere

Ai carte1/, ai parte.2/  – Dacă ai carte, ai parte
Bine faci1/, bine găsești.2/ Dacă faci bine, bine găsești.
Muncești1/, ai de toate.2/  Dacă muncești ai de toate.
ATENȚIE În această situație, când lipește elementul de relație dacă, topica 
este fixă, cele două propoziții neputând fi inversate.

OBSERVAȚIE Unele propoziții condiționale pot avea

  • nuanță cauzală, când acțiunea din subordonata respectivă este reală
Nu vă fie frică1/ dacă sunteți cu mine.2/

Dacă acțiunile din propoziția condițională și din regentă ei se realizează, subodonata este cauzală, păstrând chiar conjuncția dacă.

Dacă (fiindcă) m-am pregătit1/ am reușit. 2/
  • nuanță de completivă indirectă
Ar fi bucuros1/ te știe sănătos.2/ (dacă ești sănătos)
Dacă propoziția regentă este coordonată cu altă propoziție sau subordonată, 
propoziția condițională se așază, de multe ori, între regentă și conjuncția 
coordonatoarea sau conjuncția care introduce regenta.
A fost odată ca niciodată1/ că2/ de nu ar fi3/ nu s-ar povesti.2/

ATENȚIE Nu toate subordonatele introduse de conjuncția dacă sunt condiționale.

Dacă regentul lor este verbul a însemna sau a fi cu valoare impersonală, acestea sunt subiective

Dacă a plecat¹/ înseamnă²/ nu i-a plăcut petrecerea.³/

Dacă regenta ste o propoziție interogativă retorică sau imperativă, subordonatele sunt cauzale

Dacă nu e vinovat¹/, de ce se teme?²/
Dacă nu ști¹/, nu vorbi!²/

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA PROPOZIȚIEI CONDIȚIONALE:

  • Propoziția condițională când este așezată î n a i n t e a regentei se desparte, de obicei, prin virgulă.
-l văd venind1/
Aș mai trăi o viață2/.
  • Când se află d u p ă regentă, nu desparte prin virgulă, dacă la sfârșitul regentei se află un complement circumstanțial.
Ne-am fi întors chiar atunci¹/dacă nu am fi plecat acasă.2/