1. vreausareusesc1Conștiința de viață prețuiește mai mult decât viața. (Dostoievski)
  2. Tot ceea ce face omul trece mai întâi prin conștiința sa, este gândit, deliberat, fixat ca scop. (O. Hoffman)
  3. O conștiință curată, care n-are de ce roși: iată zidul de aramă al înțeleptului. (Flaccus)
  4. O conștiință încărcată are drept urmare o viață destrămată. (Hugo)
  5. Ce este conștiința? Este busola drumului în necunoscut. (Hugo – Mizerabilii)
  6. Marile conștiințe nu văd nimic decât drumul drept al chemării lor providențiale. (Iorga)
  7. Conștiința (…) ne dictează purtarea pe care trebuie s-o avem, judecata pe cea care am avut-o. (Kant)
  8. Conștiința este o formă a muncii. (Vianu)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977