1. vreausareusesc1Omul înțelept se judecă singur.
 2. Fata caută un băiat frumos, iar mama caută o familie bună.
 3. Chiar omul cu judecată greșește câteodată.
 4. Cine fuge de judecată, dreptate nu are.
 5. El judecă, el spânzură.
 6. Judecata e în capul omului.
 7. Judecata e oloagă când lipsește-n cap o doagă.
 8. Judecata e ca o trăsură cu două oiști, o poți mâna când înainte, când înapoi. după judecată, mintea se arată.
 9. Judecata vicleană e după sprânceană.
 10. De s-ar judeca și gândurile, tâlharii și-ar rări rândurile.
 11. Nu judeca pe om după graiul lui, ci după faptele lui.
 12. Și orice cu judecată nu-l greșește niciodată.
 13. Cine plânge înaintea judecății își pierde lacrimile.
 14. Lesne e ea judeca pe altul.
 15. Cu judecata, nu cu lopata.
 16. Îți judecă pe dracul și ți-l scoate și dator.
 17. Judecata, călăuză dreptatea o are.
 18. Judecata la dreptate iar nu la milă caută, că milă nu cunoaște.
 19. În mânie niciodată pe nimeni să nu judeci.
 20. Dreapta judecată este chibzuință și știință și opinie adevărată, pe când cea care nu judecă drept e opusă acesteia. (ARISTOTEL)
 21. Judecata sănătoasă în conversație valorează mai mult decât elocvența. (BACON)
 22. O dreaptă judecată asupra lucrurilor e adevărata temelia a tuturor virtuților. (COMENIUS)
 23. E greu să contrazici o judecată dreaptă. (PLATON)
 24. Cel care vrea să judece bine trebuie să se întemeieze pe știință, nu pe mulțime. (PLATON)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977