1. vreausareusesc1Memoria nu este nici percepție, nici concepere cu mintea, ci posesiunea sau înrâurirea uneia dintre ele, după trecerea unui anumit timp. (ARISTOTEL)
  2. Cu cât memoria este mai mare cu atât judecată este mai mică.
  3. Memoria este baza oricărui fel de învățământ.
  4. Nu există desigur memorie totală în al cărei orizont să se păstreze tot ce am trăit, am văzut, am citit. (CIOCULESCU)
  5. Memoria este reluarea în întrebuințările viitoare a unui lucru înțeles și judecat. (COMENIUS)
  6. Cu cât vrei să îți amintești în mod mai fideli sau mai ușor cu atât imprimă-ți mai adânc. (COMENIUS)
  7. Memoria omului e un fel de oglindă care după ce a primit imaginile obiectelor înconjurătoare capătă viață și le dispune într-o nouă ordine. (EMERSON)
  8. Memoria este selectivă adică alege și reține în special ceea ce este important. (GOETHE)
  9. Memoria poate să dispară dacă judecată e prezentă în clipa respectivă. (GOETHE)
  10. Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească printr un exercițiu zilnic. (DIDEROT)
  11. Memoria nu trebuie să fie ocupată decât de lucruri pe care suntem interesați a le păstra și care au legătură cu viața reală. (KANT)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977