1. vreausareusesc1Cheia care închide și deschide orice mișcare este rațiunea care măsoară și hotărăște ce trebuie să căutăm și ce să evităm în orice loc.  (Comenius)
  2. Nu este de ajuns a avea rațiune, principalul este de a ne sluji de ea. (Descartes)
  3. Rațiunea este un mijloc universal care poate servi în toate cazurile. (Descartes)
  4. Ce este un om înzestrat cu rațiune? Cel ale cărui judecăți sunt în general juste. (Diderot)
  5. Rațiunea e făcută pentru lucrările în devenire. (Goethe)
  6. Judecător al adevărului este rațiunea, nu inima. ( Herzen)
  7. Rațiunea este condiția permanentă a tuturor actelor de voință prin care se manifestă omul. (Kant)
  8. Rațiunea este facultatea de a vedea legătura generalului cu particularului. (Kant)
  9. Rațiunea speculativă este rațiunea în legătura sa cu facultatea de a cunoaște. (Kant)
  10. Rațiunea practică este rațiunea în legătura sa cu voința. (Kant)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977