prefixul în + substantiv care începe cu n
înnoda  < în + nod + a
a se înnora < în +nor + a
a înnegura < în + negură + a
a înnebuni < în + nebun+ i
a înnoi < în + nou + i
a se înnopta < în + noapte +a

ATENȚIE a înota și a îneca se scriu cu un singur n

prefixele des/răs + înainte de p, t, c, f, s, ț     
prefixele dez/răz + înainte de b, d, g, v, z, j, m, n, l, r, ge/gi, ghe/ghi sau vocale
descătușa, despacheta, desfășura
dezarma, dezechilibru, dezgust, dezgheț, dezlipi, dezmoșteni
ie la începutul unui cuvânt sau al unei silabe după o vocală
ied, iepure, ieftin, ieri ierna
baie, voie, constituie, trebuie

ATENȚIE în cazul n e o l o g i s m e l o r, regula nu se aplică nici ortografic, nici fonetic 

erou, ecou, epopee, idee, efemer, educație, electricitate, eter, elocvență, epocă

 ierarhie, deși este neologism, trebuie scris astfel, fiind mult mai aproape de franțuzescul hiérarchie

m + cuvânt care începe cu p/b
împărat, a împături, a îmbrățișa, deîmpărțit, bomboane
sufixele -eală și -ean se scriu după  și -j
a greși ⇒ greșeală
a obloji ⇒ oblojeală
Cluj ⇒ clujean
oraș ⇒ orășean
eu, el, ea, este, eram se citesc [ieu], [iel], [ia], [ieste], [ieram]   

ATENȚIE ea [ia] se poate confunda ușor cu verbul a lua

Ea ia o carte.
-ărie după substantive care se termină în -ar 
-erie după substantive care se termină în -er
fierar – fierărie
frizer – frizerie
diftongul ea apare în interiorul unui cuvânt și precedat 
de o consoană
beată, cea
după ch /gh se scrie ea
gheată, cheamă, gheață, încheagă. gheană, dughea
x  se pronunță [cs] sau [gz]
[cs]                           [gz]
expediție                   examen
expediție                   exact
exagera                     exalta
excavator                 exarh
excedent                  exaspera
excepție                   execuție
excelent                  exemplu
excepție                  exercițiu
exces                        exersa
excita                       exil
exclama                    exotic
exclusiv                    exulta
excrescență
excursie
exigență
exod
expansionism
expatria
expediție
experiență
extenua
extern
extremism
fix
complex
ortodox
oximoron
oxid
oxigen

ATENȚIE 

1.forma de plural a substantivelor și adjectivelor terminate în –x

fix – ficși
complex – complecși
ortodox – ortodocși

2. cuvinte din fondul lexical vechi se scriu cu cs

a ticsi, a îmbâcsi, a catadicsi etc