1. Circumstanțialul de relație exprimat printr-un verb la supin (participiu cu prepoziție)  sau la infinitiv poate reprezenta r e l u a r e a  predicatului.

De cântat am cântat, dar nu am vrut să dansăm.

2. Circumstanțialul de relație construit cu cât despre, cât pentru, în privința poate anticipează un subiect sau un complement.

Cât despre prietenul meu, el nu a dorit să vină la petrecere.

3. Circumstanțialul de relație exprimat printr-un adjectiv cu prepoziție anticipează numele predicativ.

De inteligent, e inteligent, dar nu are inițiativă.