În literatura română, elemente de realism aversiunea față de nedreptățile orânduirilor feudale –  pot fi identificate:

A. la cărturarii din secolul al XVII – XVIII-lea la

 1. Dimitrie Cantemir –  opera alegorică Istoria ieroglifică
 2. Antim Ivireanu – Didahiile
 3. Ion Budai Deleanu – Țiganiada

B. în operele reprezentative ale pașoptiștilor

 1. Costache Negruzzi
 2. Vasile Alecsandri
 3. Ion Heliade Rădulescu
 4. Grigore Alexandrescu
 5. Alecu Russo
 6. Ion Ghica

C. la scriitorii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea

 1. Ion Creangă
 2. I.L. Caragiale (nuvele)
 3. Ion Slavici
 4. B. Șt. Delavrancea(nuvele, Hagi Tudose)
 5. Ioan Alexandru Brătescu Voinești (În lumea dreptății)
 6. Duiliu Zamfirescu 
 7. Al. Vlahuță
 8. G Coșbuc
 9. Gala Galaction (Lângă apa Vodislavei, Roxana)
 10. Ion Agârbiceanu (Două iubiri, Arhanghelii)