În literatura română, umanismul este reprezentat de:

  1. Varlaam – Cazania sau Carte de învățătură
  2. Dosoftei – Psaltirea în versuri
  3. Antim Ivireanu – Didahii (Învățături)
  4. Grigore Ureche – Letopisețul Țării Moldovei
  5. Miron Costin – Vața lumii (pe tema fortuna labilis – fragilitatea ființei umane)
  6. Stolnicul Constantin Cantacuzino
  7. Ion Neculce – O samă de cuvinte
  8. Dimitrie Cantemir – Hronicul vechimei a româno-moldo-valahilor, Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul