Formele neaccentuate ale pronumelui reflexiv se leagă prin liniuță de unire de verb sau de conjuncția cu care se pronunță într-o singură silabă:

  1. Pronumele reflexiv în acuzativ la:
  • perfectul compus, indicativ : m-am bucurat [< am bucurat], te-ai bucurat, s-a bucurat [< se a bucurat]
  • condițional-optativ prezent: m-aș bucura [< aș bucura]
  • condițional-optativ perfect: m-aș fi bucurat [< aș fi bucurat]

2. Pronumele reflexiv în dativ:

  • la conjunctiv: să-mi închipui, să-mi fi închipuit [< să îmi închipui]