VASILE CÂRLOVA

 • Ruinurile Târgoviștii

ANTON PANN

 •  Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea
 • Povestea vorbii
 • O șezătoare la țară
 • Călătoria lui Moș Albu

DIMITRIE BOLINTINEANU

 • Muma lui Ștefan cel Mare
 • Florile Bosforului
 • Legende istorice
 • O fată tânără pe patul morții

NICOLAE BĂLCESCU

 • Românii supt Mihai-Voievod Viteazul

ION GHICA

 • Scrisori către Vasile Alecsandri

GHEORGHE ASACHI

 • Dochia și Traian
 • La patrie
 • Rucsanda Doamna (nuvelă)

ALECU RUSSO

 • Cântarea României

ANDREI MUREȘANU

 • Un răsunet (Deșteaptă-te, române)

ION HELIADE RĂDULESCU

 • Zburătorul
 • Cuconu Drăgan
 • Domnul Sarsailă autorul

GRIGORE ALEXANDRESCU

 • Umbra lui Mircea. La Cozia
 • Răsăritul lunei. La Tismana
 • Boul și vițelul (fabule)
 • Câinele și cățelul (fabule) etc.

COSTACHE NEGRUZZI

VASILE ALECSANDRI

 • Deșteptarea României
 • Pasteluri
 • Poezii Poporale
 • Chirița în Iași și Chirița în provinție (teatru)
 • Fântâna Blanduziei (teatru)
 • Ovidiu (teatru)
 • Despot Vodă (teatru) etc.