Înlocuiți cuvântul evidențiat cu un sinonim în funcție de context:

… această oaste 〈…〉 a înjosit de atâta ori trufia semilunii  → măreția semilunii

Trufia poporului, măgulindu-se de această groasă lingușire… → mândria poporului

…zări pe sprânceana dealului înălțându-se trufașă 〈…〉 cetățuia Neamțului → înălțându-se semeață