SOME = ceva, niște, unii, unele, vreun, vreo → se folosește în propoziții a f i r m a t i v e

I have some time to spare. – Am ceva timp liber.
Some say you are the best physician. – Unii spun că ești cel mai bun medic.

               ATENȚIE Some în propoziție interogativă se transformă în any:

She has bought some sugar. – A cumpărat niște zahăr.
                              Has she bought any sugar? – A cumpărat niște zahăr?

În propoziția negativă, some se înlocuiește cu any când verbul este la n e g a t i v și cu no când verbul este la a f i r m a t i v

I have some money put aside.
I   have   no money put aside.
I haven’t any money put aside.

ANY = orice, oricare, oarecare → în propoziții a f i r m a t i v e

Any man can make mistakes. – Orice om poate face greșeli.

= ceva, niște, unii, unele, vreun, vreo → în propoziții i n t e r o g a t i v e

Do you have any sugar? – Ai niște zahăr?
Do you know any of these children? – Cunoști pe vreunul dintre acești copii?

NO = niciun, nicio, nici un fel de → în propoziții a f i r m a t i v e

I have no time to spare. – N-am timp liber.
There is no book on the table. – Nu e nicio carte pe masă.

 ATENȚIE În limba engleză nu există dublă negație

Pe masă nu se află nicio carte se poate traduce astfel:
There is no book on the table. (propoziție afirmativă – verbul este la afirmativ)
sau
There isn’t any book on the table. (propoziție negativă – verbul este la negativ)
DAR NU There isn’t no book on the table.
Nimeni nu mi-a spus despre petrecere.
Nobody told me about the party.
DAR NU Nobody didn’t tell me about the party.