Subjonctivul I s-a păstrat mai mult în limba scrisă și în stilul oficial. În limba familiară sunt folosite doar unele expresii idiomatice. Se întrebuințează mai mult în engleza americană.

Întrebuințare:

I. În propoziții independente pentru a exprima:

a. o urare

 • Long live the King!

Într-o astfel de propoziție, subjonctivul I poate fi înlocuit cu echivalentul may + infinitiv scurt.

 • May the King live long!

b. o concesie

 • Cum what may! – Orice s-ar întâmpla!
 • Be it as you wish! – Fie cum dorești!

c. un ordin o rugăminte când subiectul este un pronume nehotărât (anybody, somebody, everybody, anyone, someone etc.) sau o locuțiune (one of you, one of us, one of them)

 • One of you teach me how to use that machine.

În această situație, subjonctivul I poate fi înlocuit de let + infinitivul scurt.

 • Let one of us teach me how to use that machine.

II. În subordonate

După construcțiile:

 • it is necessary = este necesar
 • it is important  = este important
 • it is strange = este ciudat
 •  it is unusual = este neobișnuit
 • it is impossible  =este imposibil
 • it is advisable = este recomandabil
 • it is natural = este natural
 • it is better = este mai bine
 • it is surprising = este surprinzător
 • it is good = este bine

Aceste construcții sunt urmate de that

 • It is necessary that he come on time.
 • It is advisable that you be there early in the morning

În această situație subjonctivul I poate fi înlocuit cu should + infinitiv scurt

 • It is necessary that he should come on time.
 • It is advisable that you should be there early in the morning

După verbele:

 • to agree
 • to arrange
 • to command
 • to demand
 • to desire
 • to hope
 • to insist
 • to offer
 • to order
 • to propose
 • to regret
 • to request
 • to suggest
 • to settle
 • to suppose

Verbele de mai sus sunt sunt urmate de that.

 • I insist that you be here tomorrow morning.

În această situație subjonctivul I poate fi înlocuit cu should + infinitiv scurt

 • I insist that you should be here tomorrow morning.

după to be afraid + lest

 • I’m afraid that lest she fail the examination. – Mi-e teamă ca ea să nu pice examenul.

În această situație subjonctivul I poate fi înlocuit cu should + infinitiv scurt.

 • I’m afraid that lest she should fail the examination. – Mi-e teamă ca ea să nu pice examenul.

după construcțiile:

 • I’m glad =  îmi pare bine
 • I’m pleased = sunt încântat/-ă
 • I’m sorry = îmi pare rău
 • I’m anxious = sunt îngrijorat/ -ă
 • I’m disappointed = sunt dezamăgit/-ă

Construcțiile sunt urmate de that

 • I am pleased that she be here. – Sunt încântat că ea este aici.

Și în această situație subjonctivul I se poate înlocui cu should + infinitiv scurt.

 • I am pleased that she should be here. – Sunt încântat că ea este aici.

după cuvintele:

 • though
 • although
 • whatever
 • whoever
 • however

Atenție la topică!!!

 • However long the road be, we shall go. – Indiferent cât este drumul de lung, vom  pleca.

Subjonctivul I poate fi înlocuit cu should + infinitiv scurt sau may/ might + infinitivul scurt

 • However long the road should be, we shall go.
 • However long the road might be, we shall go.

după conjuncțiile care introduc circumstanțiale de scop

 • lest
 • for fear

După lest nu se punem that

 • I shall tell you again lest you forget. – Îți mai spun din nou ca să nu uiți.

Aici, Subjonctivul I poate fi înlocuit cu should + infinitiv scurt

 • I shall tell you again lest you should forget. – Îți mai spun din nou ca să nu uiți.