În limba engleză există o serie de substantive care nu au formă de plural. Ele denumesc deseori un nume de substanță:

news, tea, bread, sugar, rice, oil, coffee, information, knowledge, etc

CARACTERISTICI:

  1. sunt invariabile ca formă
  2. se acordă cu verb la singular.
 The news is not so good.
Knowledge is the best asset of man.
Fruit is good for our health.
Money is on the table.

Substantivele invariabile la singular:

  • substantive nenumărabile concrete: bread, butter, fruit, food, gold, jam, fruit etc
  • substantive nenumărabile abstracte: advice, information, justice, knowledge, homework etc.
  • unele substantive terminate în -s: news, measles (pojar), mumps (oreion), rickets (rahitism) etc.
  • substantive nume de științe, terminate în -ics: acoustics, cybernetics, economics, electronics, mathematics, linguistics, gymnastics, politics etc.
  • nume de jocuri: billiards, cards, darts, dominoes, draughts, etc.
ATENȚIE când sunt elemente ale substantivelor compuse, nu au forma de plural: 
bowling-alley, dart-board, billiard-table etc.
  • adjective abstracte: the beauty, the good, the evil etc.

VEZI QUANTIFICATION

Substantive invariabile la plural

  • substantive care denumesc instrumente binoculars (binoclu), compasses (busolă), scissors (foarfecă), pincers (patent), spectacles (ochelari), etc.
  • articole de îmbrăcăminte: trousers, braces, clothes, pants, flannels, jeans, overalls, pyjamas, shorts, etc

 PLURALIA TANTUM

arms arme
ashes cenușă
bowels intestine
colours drapel, steag
contents cuprins, conținut
customs vamă
damages despăgubiri
earnings câștig
effects accesorii, îmbrăcăminte
goods marfă
holidays vacanță
headquarters sediu, cartier central
letters literatură, litere
manners purtare, maniere
minutes proces verbal
oats ovăz
outskirts periferie
premises local, imobil, clădire
proceedings lucrările (unui seminar, conferințe)
particulars date particulare
regards salutări
remains rămășițe
savings economii
scraps resturi
surroundings împrejurimi
spirits dispoziție
troops trupe, soldați
valuables obiecte de valoare
wages salariu
 ATENȚIE - aceste substantive au formă de singular atunci când sunt folosite adjectival: 
 an ash-tray (scrumieră), a spectacle case (toc de ochelari), a trouser leg 
(crac de pantaloni) etc.

OBSERVAȚIE substantivele invariabile la plural se acordă cu verb la plural

Where are the scissors? – Unde este foarfeca?

 

Substantivele colective nu au formă de plural

cattle (vite), people (oameni, lume), police, vermin (paraziți), youth (tineret), etc

The cattle are in the stable.  Vitele sunt în grajd.
People like travelling. Oamenilor le place să călătorească
Police are searching the company’s premises. Poliția percheziționează clădirea/sediul companiei