În funcție de caracteristicile semantice și sintactice, se pote distinge trei subtipuri de CCM:

  1. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE MOD 
  2. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE MODALITATE
  3. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL CANTITATIV