Temele și motivele în baladele, basmele și povestirile populare

  • comuniunea om-natură
  • jertfa pentru creație
  • tema iubirii
  • binele și răul,unde binele învinge mereu răul
  • dorul
  • jalea
  • înstrăinarea
  • revolta
  • ireversibilitatea timpului