Spirit lucid, alimentat de o vastă cultură clasică pusă în slujba umanității, Ion Budai Deleanu rămâne în literatura română drept creator al primei opere originale din literatura noastră, poemul eroicomic și satiricȚiganiada.

Autentic cărturar luminist, pentru care literatura reprezintă mai mult decât o formă de manifestare artistică, ea fiind un mijloc de a transmite idei, Ion Budai Deleanu este nu numai cel mai de seamă exponent al Școlii ardelene dar și cel mai de prestigiu reprezentant al literaturii române.

Literatura sa se referă la situații reale, contemporane autorului pe care le convertește prin alegorie fără a le altera sensul.

SUBIECTUL

Acțiunea se petrece în Muntenia secolului al XV-lea pe vremea lui Vlad Țepeș care, organizând rezistența împotriva turcilor cotropitori, strânge la un loc toți țiganii spre a nu fi folosiți de dușmani drept iscoade. Alcîtuind o oaste înarmată și hrănită de Țepeș, țiganii fac popas între satele Alba și Flămânda apoi, după ce defilează prin fața domnitorului își așază tabăra între Bărbătești și Inimoasa.

Drumul țiganilor este lung și întrerupt de diferite discuții și disensiuni. Drumul lor a fost asemănat de unii critici cu eforturile umanității spre absolut, idealul suprem.

În această vreme, Satana, sprijinindu-i pe turci o fură pe Romica, logodnica lui Parpanghel. Acesta o caută cu înfrigurare și o găsește în palatul din pădurea nălucită unde mai căzuseră padă vrăjilor diavolești și alți creștini.

La un semn al Sfântului Spiridon, protectorul fecioarelor, Romica piere odată cu palatul vrăjit, iar Parpanghel rătăcește nemângâiat prin codru, bea din apa vie, capătă puteri supranaturale, se îmbracă în armura vitezului Argineanu și pleacă la luptă semănând groaza.

În bătălia dintre munteni și turci, adică dintre creștini și păgâni, intervin sfinții și dracii. În final, Vlad Țepeș năvălește în tabăra otomană, nimicește armata turcă prin atacuri dure și face minuni de vitejie, câștigând lupta.

După multe peripeții, ţiganii ajung la Spăteni unde Parpanghel se căsătorește cu Romica pe care o găsește între timp, iar la nuntpă povestește călătoria lui în rai și în iad. Țiganii vor să-și facă un sat al lor, dar discuțiile aprinse dintre ei privind forma de guvernare și alegerea conducătorului se termină cu o încăierare cumplită în urma căreia țiganii se împrăștie. Vlad Țepeș este detronat prin intrigile boierilor și ia drumul pribegiei. Parpanghel îi cere lui Vlad Tepes să nu renunțe la luptă.

 

Du-ne . . . măcar în ce parte!

Ori la slobozie, sau la moarte!

MOTIVELE scrierii epopeii

Dorința de a introduce și a forma un gust nou de poezsie românească și de a oferi un început și imbold tinerilor.

Opera Caracterul operei a fost dictat în primul rând de împrejurările vremii care l-au forțat să își prezinte intențiile sub formă alegorică cu o „țesătură anecdotică”, îmbinând comicul cu eroicul, într-o limbă insuficient șlefuită.

IZVOARE

Printre izvoarele Țiganiadei, chiar autorul consemnează Homer (Iliada, Odiseea, Batrachomyomachia), Virgiliu, (Eneida), Milton (Paradisul pierdut), Ariosto (Orlando Furioso), Casti (Gli animali parlanti) etc, cărora cercetătorii le mai adaugă Cervantes (Don Quijote), Petronius (Satyricon), Voltaire (La pucelle d’Orleans)

Cu toate acestea, creator autentic, Ion Budai Deleanu a știut să asimileze artistic experiența înaintașilor, care s-a mulat perfect pe valorile literaturii populare, legată organic de realitățile contemporane autorului. Pentru el, folclorul este o arhivă a înțelepciunii populare și apelează frecvent la el menționând rapsozii populari.

Situată în peisajul autentic național atât prin psihologia eroilor și zugrăvirea culorilor locale, prin utilizarea elementelor foclorice și prospețimea limbii, cât și prin întreaga experiență de viață, Țiganiada este o operă întru totul originală, generată de relațiile românești ale epocii. Conștient de aceasta, autorul atrage atenția că scrierea sa „nu este furată, nici împreunată de la vreo altă limbpă, ci chiar izvoditură neaoșă, orighinală românească (…)”

Țiganiada satirizează instituțiile statului și rânduielile feudale. Caracterul realist al alegoriei este explicat chiar de autor „multe am scris acolo ce poate că la mulți nu le va plăcea; însă toate adevărate”.

Însă în Țiganiada, alegoria nu este totală, unele elemente neavînd corespondențe în unghi alegoric – episodul cu năvala porcilor, lupta țiganilor cu cireada de boi, iar alteori același element alegoric nu-și păstrează de-a lungul operei o singură semnificație: țiganii îi reprezintă, întâi, pe români, dar și populația nevoiașă și asuprită care îndură prigoniri, iar uneori ei nu au nicio semnificație alegorică.

Autorul, la adăpostul situațiilor care stârnesc râsul, înfierează samavolnicia celor puternici și uneori îndeamnă la acțiune contra asupririi tiranei. Budai Deleanu denunță aspectul social al exploatării. Boierii, care în viață se bucură de toate avantajele, sunt pedepsiți în epopee cu chinurile veșnice ale vieții de dincolo. Iadul pe care-l descrie Parpanghel în Cântecul al IX-lea este locul de răzbunare pentru toate nedreptățile îndurate în viața reală. De asemenea, biserica intolerantă și în special clerul corupt este insistent și aspru criticată de autor, fiind considerată drept o stavilă în calea progresului omenirii. El denunță biserica ca putere instituționalizată cu tendințe dominante, fanatismul religios de orice fel, lăcomia și fățărnicia reprezentanților bisericii cu o forță care îi depășește cu mult pe ceilalți reprezentanți ai Școlii ardelene.

Epopeea critică, de asemenea, cu asprime monarhia despotică care, sub pretextul dreptului divin, calcă în picioare drepturile popoarelor, legiferând tirania – cuvântarea lui Slobozan din cântecul X repezintă cea mai dură critică a monarhiei tirane. Acestei forme de guvernământ, Slobozan îi propune republica democratică. Însă autorul nu impune propunerea lui Slobozan, după el cuvântează Janalău care afirmă că atât republica cât și monarhia au părți bune și părți rele. Niciuna dintre orânduieli nu trebuie exclusă, ci adaptată la firea și nevoile poporului. Erudițianu și Politicos, alături de Mitru Perea(anagrama lui Petru Maior) sunt cei care explică și aprobă propunerile lui Janalău. Soborul „procopsiților cărturari” adoptă aceste propuneri, luând din toate orânuielile prezentate ceea ce este bun și se pronunță pentru o conducere demo-aristo-monarhicească. Toate aceste discuții sunt curmate de lăieții, goleții și cuirariii conduşi de Cucavel care dau buzna peste sobor, iar dezbaterile filozofice se încheie cu monstruoasa bătaie din final.

Budai Deleanu ia atitudine împotriva justiției necinstite și a judecătorilor nedrepți. Conștiința unității naționale se manifestă în episodul în care Drăghici îndeamnă la unire , la începutul epopeii, dar și sub formă alegorică, în episodul în care Parpanghel vede prin inelul fermecat în grădina raiului rei fete de împărat înrobite care „plâng amarnic”.

În prezentarea căpeteniilor țiganilor, autorul critică slăbiciunile care se găsesc în special la oameni – lenea, lașitatea, supunerea oarbă, dezbinarea, vrajba. Budai Deleanu înfierează pasivitatea elogiind faptele de vitejie ale lui Vlad Țepeș care a condus poporul în lupta împotriva jugului turcesc.

PERSONAJELE sunt caractere vii, expresive, înfățișate prin mai multe modalități:

 • portretul
 • fel de a gândi
 • comportament
 • limbaj
 • nume

 

Parpangel – personaj de factură eroicomică, este voievodul zlătarilor. Dovedește o înălțime morală a sentimentelor, fiind credincios în dragoste pentru Romica. Dispariția iubitei îi smulge accente de durere, nu lipsite de gingășie.

După dispariția Romicăi, nemîngâiat, Parpangel rătăcește prin codru, se îmbracă în arura viteazului Argineanu bea din apa vie și devine un adevărat erou care, în final, este răsplătit cu prin găsirea și căsătoria cu logodnica sa.

Tandaler – conducătorul cetei aurarilor, nu cunoștea ce este frica și, prin urmare, nimeni nu încerca să se lege de el. E semeț și îngâmfat „se umflă ca broasca în tău”, dornic de mărire și egoist, este strategul expert care îndeamnă țiganii să lupte cu ochii închiși ca să nu se sperie de ochii vrăjmașului.

Corcodel – îi comandă pe lăieți și goleți. Este slobod la gură, vorbește urât și aruncă blesteme și vrăji. Personajul său este un prilej pentru autor de a critica fețele bisericești din perioada respectivă – cântecul XI.

Bălăban – starostele căldărarilor, propune fuga sănătoasă din fața dușmanului.

Goleman, voinicul – căpetenia ciurarilor, crede că singura grijă a regelui este de a pune biruri pe popor.

Bătrânul Drăghici – „ducul” fierarilor, este înțelept și chibzuit.

Din rândul cetei țiganilor se desprind și alte figuri care fie critică clasele dominante din perioada respectivă fie satirizează cusururile oamenilor.

VladȚepeș – figura centrală a dimensiunii eroice a epopeii, este cel prin care autorul cristalizează esența unor calități – curajul, inflexibilitatea, cinstea, justețea. Odată ajuns domnitor, Țepeș așază lucrurile pe un făgaș normal, pedepsindu-i exemplar pe trădători, înlătură privilegiile, hoția, abuzurile, este dușmanul boierilor lacomi și ai silniciei turcești. Eroul este plasat în împrejurări care scot în relief trăsături de caracter elogioase – patriotismul, curajul, vitejia.

Vlad Țepeș simbolizează idealul domnitorului luminist pe care Budai Deleanu și l-ar fi dorit pentru toți românii.

Pentru a arăta egoismul și lăcomia, autorul se folosește de episodul în care sunt împărțite demintățile

Lașitatea este prezentată în lupta inevitabilă dintre țigani.

SURSA epopeii este folclorică, lucru care transpare atât din limbajul folosit, cât și din utilizarea fantasticului popular, sub forma elementelor emonologice și ale supranaturalului creștin . filonul popular alimentează, de asemenea, verva, bonomia, jovialitatea ce se întâlnesc în operaă. elementelor fanstastice populare. Prezentarea raiului lui Parpangel este edenul pantagruelic al opulenței gastronomice la care jinduiau toți cei care înduraselă lipsuri și răbdaseră de foame.

Tablourile din Țiganiada, unele de mare almploare, se impun prinf forță narativă și descriptivă.

Episodul defilării cetei de țigani sau cea a încăierării țiganilor sunt adevărate bijuterii epice pline de sevă, în care autorul reuşeşte să şocheze prin amănunt. Unele momente lirice, precum versurile bahice ori cele melancolice ale lui Parpangel sunt remarcabile prin rafinamentul lor.

Descrierile au un colorit deosebit și datorită acumulării de adjective

În versurile în care acțiunea se precipită, verbul este folosit din abundență, imprimând o mișcare.

Comicul Peripețiile care conduc spre un sfârșit neașteptat, interesul scriitorului care sporește atenţia, întorsături neprevăzute, obținerea unor efecte prin alăturarea unor situații contrastante, mijloace de expresie se îmbină într-un echilibru convențional contribuind la crearea comicului suculent caratcerisitc scrierilor lui Budai Deleanu.

Comicul este fie evident, fie ascuns, mânuit cu o mare luciditate artistică. Autorul foloseşte comicul de situație, comicul creat prin numele alese persoanejelor, jocuri de cuvinte făcute cu numele de oameni și locuri, în efectele realizate din utilizarea diminutivelor.

Elemente prozodice Opera are o prozodie îngrijită, exceptând unele stângăcii.

Utilizează sestina în general endecasilabică, cu rime încrucișate în primele patru versuri și împerecheate în ultimele două.

Rima este inedită

 • substantive formează rimă cu verbe omonime: poartă – poartă, vine-vine, pară – pară
 • adjective rimează cu substantive proprii.
 • verbe cu adjective sau alte forme verbale ce se continuă în versul următor.
 • pronume personal cu nume propriu.

Stiluri Budai Deleanu recurge la toate procedeele epice consacrate

»   metonimie

»   epitetul caracterizator

»   comparația dezvoltată de factură clasică

Limbajul  Epopeea Ţiganiada este scrisă în cea mai naturală limbă, cu un fond lexical viu. Anumite forme arhaice alături de alte dialecte dau imaginilor culoare.

Se poate observa o anumită rigiditate și forme greoaie, deoarece limba literară era plină de convențiile textelor bisericești.

Ion Budai Deleanu este mare făuritor de limbă, îmbogățind limba lierară mai ales prin elemente populare și regionale, iar uneori prin creații proprii lexicale și gramaticale – ziea, dracă, palată, dumnezăoaie, înțelăpție, păgânie – sau prin neologisme – antișambră, avangardă, egoist, intriganți, invalid, patron.

Întregul text este plin de proverbe și zicători – la fala goala trasta-i ușoară fuga-i rușinoasă dară din toate-i mai sănătoasă, ajunge un băț la un car de oale.

Limbajul este cel care caracterizează personajele și dau mai multă forță tablourilor de luptă prin utilizarea de onomotopee.

Fiecare personaj are stilul propriu de a vorbi care îl individualizează de restul comunității

 • Burda fierarul vorbește colțuros în limbaj cacofonic
 • Tandler – imperativ și tăios
 • Parpangel – cuvinte alese cu grijă, ca un adevăprat cărturar
 • Drăghici – chibzuit și sfătos

Numele personajelor sunt alese cu grijă unele fiind simbolice – slobozan, romândor, alteori sunt firești, dar aproape întotdeauna relevând trăsturi specifice de caracter ale personajului, Budai Deleanu fiind un adevărat precursor al lui Caragiale.

BIBLIOGRAFIE:

 • *** – Istoria literaturii române, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973;
 • Călinescu, George – Istoria literaturii Române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1982;
 • Olteanu, Gh.; Pavnotescu, Maria – Limba și literatura română, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.