Grupul de sunete alcătuit din două semivocale și o vocală pronunțate în aceeași silabă se numește t r i f t o n g.

eau – beau, vreau, ziceau, țineau

eoa – leoarcă

iau iau, trăiau

iai – biruiai

ioa – creioane, aripioară, lăcrămioare, inimioa

iii – pustiii

oai – leoaică, lupoai

ATENȚIE În cuvintele care conțin ce, ge, che, ghe, ghi [č, ǧ, k’, g’], nu există triftongi care să înceapă cu semivocalele e și i. Prin urmare, ziceau, vegheau nu conțin niciun triftong, deoarece grupurile ce, ci, ge, gi, che chi, ghe, ghi reprezintă un singur sunet.