Opera lui George Coșbuc este strâns legată de satul românesc transilvănean și de trecutul eroic al poporului român.

Satul transilvănean, sub aspect monografic, este surprins în viața lui obișnuită, cu pitorescul său etnografic

MOTIVE ȘI TEME
Balade și idile (1893) și Fire de tort (1896):

  • poezia iubirii și a naturii:
La oglindă
Dușmancele
Numai una
Rea de plată
Noapte de vară
În miezul verii
Vara
Iarna pe uliță
  • marile evenimente din viața satului:
Moartea lui Fulger
Nunta Zamfirei
  • poezia de revoltă socială:
Hora
Doina
Noi vrem pământ
  • poezia evocării trecutului de luptă:
Decebal către popor
Moartea lui Gelu

Cântece de vitejie (1904)

TEME ȘI MOTIVE

  • evocarea trecutului de luptă și a războiului de independență
Pașa Hassan
Povestea căprarului
Trei, doamne, și toți trei
O scrisoare de la Muselim-Selo

 

 

Vezi SURSE