Opera lui Octavian Goga este o monografie lirică a satului transilvănean, a „pătimirii noastre”.

MOTIVE ȘI TEME

  • țăranul, rob al pământului –lumea satului poate ascunde energii capabile să realizeze dreptatea socială și națională
Plugarii
Clăcașii
Rugăciune

Țăranii nu au nume. Fiecare este însă parte a aceluiași destin istoric și individualizează în tablouri memorabile ființa neamului său oropsit

  • peisajul cu caracter social – natura solidară cu durerea omenească , codrul și apele sunt ocrotitorii suferinței milenare a românilor
Noi
Oltul
  • portrete: apostolul, dăscălița, lăutarul
  • sprijinul și mângâierea suferinței
Apostolul
Dascălul
Dăscălița
Lăutarul
Un om

Vezi SURSE