O poate avea următoarele valori gramaticale:

articol nehotărât, feminin, sg, N, n-are funcție sintactică

Am văzut o pasăre cu un colorit aparte.

O mamă se sacrifică pentru copiii ei.

numeral cardinal cu valoare adjectivală, atribut adjectival

Cu o floare nu se face primăvară

Ieri a invitat la ea o colegă, iar azi trei.

pronume personal, pers. A III-a, sg, feminin, formă atonă, Ac, CD Am văzut-o acum două zile.
pronume personal, pers. A III-a, sg, feminin, formă atonă, Ac neutru, n-are funcție sintactică, intră în locuțiunea verbală Când m-a văzut, a șters-o englezește.

auxiliar al viitorului, invariabil, intră în structura formei verbale

O să plecăm mâine în zori.

auxiliar al prezumtivului, persoana a III-a singular, intră în structura formei verbale

Poate o fi luat cartea cu ea.
auxiliar al perfectului compus , formă regională, pers a III-a, sg./ pl., intră în structura formei verbale Mi s-o fi părut.

interjecție, fără funcție sintactică, formează o propoziție neanalizabilă

O! Ce frumos ninge!

substantiv, provenit prin conversiune, (este articulat cu articolul nehotărât, marcă a substantivului) are funcția de Sb

Trebuia să scrii un „o” în cuvântul somptuoasă.