A poate avea următoarele valori gramaticale:

articol genitival

de grija tatălui și a mamei

Știu a cui este această casă

prepoziție, marcă a infinitivului Ne-am întâlnit pentru a-i da cartea.
verb auxiliar A scris toată noaptea la lucrare.
prepoziție ce marchează genitivul, utilizată cu numeralul cardinal

Premiile a 12 elevi se aflau pe catedra profesoarei.

Din declarațiile a cinci martori ne-am dat seama cine este vinovatul.

Prepoziție ce marchează genitivul. Construcția de acuzativ cu prepoziția a – a mulți colegi – este Atribut substantival genitival Părerile a mulți colegi

ATENȚIE prepoziția a cere acuzativul. Forma a multor colegi este greșită

 

pronume semi-independent Nu mai văzuse o carte ca a lui
prepoziție, introduce un CCM, caz Ac Miroase a iarnă.
verb auxiliar, marcă a prezumtivului

 

Nu știu cum s-a fi chemând filmul pe care l-a văzut ieri.
articol demonstrativ cea, formă arhaică „Și în fuga lui a mare //Îl prinzi cu mâna călare.” (folclor)
Formă arhaică a pronumelui demonstrativ aceea Pe amicul meu nu-l strânge gheata din dreapta, ci a din stânga
Interjecție A! Ce bine că a venit!