Cele poate avea următoarele valori gramaticale:

articol demonstrativ

Elevele cele harnice au fost premiate.

Au sosit cele trei cărți comandate prin poștă.

cele trei = atribut adjectival, exprimat prin numeral

pronume semi-independent

Numai cele interesate au venit la reuniune.

cele apare în structură binară

articol, intră în structura superlativului relativ

Ele sunt cele mai bune eleve din clasă.

pronume demonstrativ de depărtare, forma scurtă

Cele din casă nu sunt la fel de frumoase.

Să vină toate cele care au fost chemate.

adjectiv demonstrativ de depărtare, utilizat mai rar (regional), antepus

Turmele de oi pășteau pe cele pajiști.

adjectiv demonstrativ de depărtare, utilizat mai rar (regional), antepus

Hoinăreau pe dealurile cele până seara târziu.