Verbele tranzitive

  • a anunța
  • a asculta
  • a examina
  • a învăța
  • a ruga
  • a sfătui
  • a trece

pot avea două complemente directe, unul al ființei și altul al lucrului

M-a anunțat programul săptămânii viitoare.
I-a ascultat pe toți.
Ne-au învățat a vorbi corect.
Te-am rugat ceva.
L-a trecut strada.

CD care face referire la ființă este exprimat prin pronume personal sau substantiv.

CD care face referire la lucruri sau acțiuni este exprimat prin substantiv, pronume nehotărât sau verb la infinitiv.