Verbe de percepție senzorială își schimbă sensul atunci când sunt folosite la aspectul continuu

Verb Aspectul simplu Aspectul continuu
feel My skin feels rough.

Am pielea aspră

acțiune involuntară

I’m feeling the dress to see if it’s cotton.

Pipăi rochia să văd dacă e bumbac.

acțiune deliberată

hear I hear some music.

Se aude muzică.

acțiune involuntară

You’ll be hearing from me.

O să mai auziți de mine./ O să primiți vești de la mine.

a primi veşti

see I see three children playing

Văd trei copii jucându-se.

acțiune involuntară

I’m seeing the manager/doctor.

Am o întrevedere cu directorul/ o programare la doctor.

programare, întâlnire

smell It smells bad in here.

Miroase urât aici.

acțiune involuntară

I’m smelling your parfume.

Miros parfumul tău.

acțiune deliberată

sound The music sounds great.

Muzica e grozavă.

taste The cake tastes good.

Prăjitura e gustoasă.

acțiune involuntară

I am tasting the cake to see if it needs more sugar.

Gust din prăjitură să văd dacă mai are nevoie de zahăr.

acțiune deliberată.

OBSERVAȚIE În engleza vorbită, verbele de percepție senzorială sunt precedate de CAN  pentru a reda ideea de acțiune derulată în momentul vorbirii. Can nu se traduce
I can see some birds on that twig. Văd niște păsări pe crenguță.

 Alte verbe:

Verb Aspectul simplu Aspectul continuu
appear He appears to be sick.

Se pare că e bolnav.

a părea

He is appearing on the stage.

Apare pe scenă.

a se ivi

be She is in the classroom.

Este în clasă.

a fi, a se afla, a se găsi

She is being sad.

Este tristă.

stare temporară

consider They consider it wise not to leave.

Cred că e înțelept să nu plece.

a crede

I’m considering changing my job.

Mă gândesc să îmi schimb locul de muncă.

a se gândi, a reflecta

cost How much do these shoes cost?

Cât costă pantofii?

Houses are costing much these days.

Casele costă mult azi.// Prețul caselor a crescut mult în ziua de azi.

acțiune temporară

expect I expect you’ll have great achievements.

Cred că va avea rezultate extraordinare.

a crede

They’re expecting for us.

Ne așteaptă.

a aștepta

have I have  agreat idea.

Am o idee.

a avea

I’m having lunch/a shower/a bath.

Iau prânzul/Fac duș/baie.

 a mânca, a face

hold The bowl holds rice.

Castronul are orez în el.

a conține

Baby is holding his toy.

Bebelușul ține jucăria.

a ține

look You look great.

Arăți foarte bine.

a arăta

You’re looking awful today

acțiune temporară

She is looking at the teacher.

a privi, a se uita la (ceva static)

mind I don’t mind his  tone.

Mind your tongue!

Nu mă deranjează tonul.

Fii atent cum vorbești.

a deranja

My sister  is minding the baby.

Sora mea are grijă de bebeluș.

a avea grijă de ceva/ cineva

think I think he is a great student.

Cred că e un student foarte bun.

a  crede

I’m thinking of you all day.

Mă gândesc la tine tot timpul.

a se gândi

resemble Tom resembles his father.

Tom seamănă cu tatăl lui.

acțiune caracteristică

Tom is resembling his father more and more.

Tom seamănă cu tatăl său tot mai mult.

acțiune gradată