CARACTERUL TRANZITIV SAU INTRANZITIV AL VERBELOR

Verbele tranzitive sunt verbe care pot avea CD : a vedea, a ști, a aduce, a cânta, a întreba etc.

Tenorul cântă o arie.
Ce cântă tenorul? o arie = CD

Verbe intranzitive sunt verbe care nu pot avea CD: a merge, a sta, a fi, a gândi, a se mișca.

Eu merg la școală. unde merg? la școală – CCL

Mă gândesc să plec.

…să plec este propoziție CI. Întrebarea care se pune este La ce mă gândesc? și nu Ce mă gândesc?.

ATENȚIE!!! Verbele de mișcare, verbele reflexive și verbele care arată stări 
sunt intranzitive: a merge, a se mira, a fi etc.

Nu există de delimitare clară între caracterul tranzitiv sau intranzitiv al verbelor. Există verbe tranzitive care pot deveni intranzitive.

A ține este verb tranzitiv care poate deveni intranzitiv într-o propoziție de tipul

Ploaia a ținut trei zile.

Verbul a trece este intranzitiv. În propoziția:

L-am trecut pe copil apa.

a devenit tranzitiv.