Verbele modale în limba engleză nu arată o acțiune propriu zisă, ci capacitatea, posibilitatea, permisiunea, necesitatea de a realiza o acțiune exprimată prin verbul noțional care le urmează.

CARACTERISTICI:

  • nu au formă de infinitiv lung
  • nu au forme decât pentru prezent, pentru trecut și viitor folosindu-se substituți
  • sunt urmate de infinitivul scurt, cu excepția lui have to, ought to, used to, be to
  • nu adaugă -s la persoana a III-a singular
  • formează interogativul și negativul prin inversiune, la fel ca verbele auxiliare.

LISTA VERBELOR MODALE

MUST, HAVE TO, NEED

CAN, COULD

MAY, MIGHT

SHALL, SHOULD

WILL, WOULD

OUGHT TO

USED TO

BE TO

DARE