REGULI DE FORMARE A CUVINTELOR ÎN LIMBA ENGLEZĂ

– SUFIXE –

verb+-ing = sbstantiv ce denumește procesul sau rezultatul acestuia
knowing, teaching, drawing
verb +-ing = adjective 
amusing, insulting, nourishing
verb+-ive = adjectiv (sensul de a avea puterea să)
creative
verb + -or/-er/-ant/-ent = substantive care denumesc agentul, cel care a făcut 
acțiunea
work- worker
read – reader
verb + -able = adjectiv (sensul „care poate să”)
breathable, readable
substantive + -al = adjectiv
digit – digital
substantiv + -ful = adjectiv (cu sensul „având în componență”, „plin de”)
useful, handful
substantiv + -less = adjectiv ( cu sensul „fără”)
soundless, useless, careless
substantiv + -ly = adjectiv (indică calitatea)
friendly, weekly
substantiv + -ly = adverb
speak friendly – vorbește într-un mod prietenos
substantiv + -y = adjectiv (la fel ca..., acoperit cu)
shinny, muddy, silvery
adjectiv + -ly = adverb (determină un verb)
She is a nice girl.
The girl sings nicely.
adjectiv + -ness = substantiv care indică o stare, calitate
thickness, readiness
adjectiv + -ity = substantive abstracte
abnormality, absurdity, compulsivity