WOULD RATHER + SHORT INFINITIVE ⇒ preferința pentru o acțiune

I would rather read a good book than watch a bad movie. Mai degrabă citesc o carte bună decât să văd un film prost.

ATENȚIE!!! Subiectul lui would rather este același cu subiectul acțiunii care urmează read, și care este la infinitiv scurt (fără particula to)

WOULD RATHER + PAST TENSE ⇒ preferința pentru o acțiune

I would rather you helped me around. Aș prefera să mă ajuți la treabă.

ATENȚIE!!! Subiectul lui would rather diferă de subiectul acțiunii care urmează help

WOULD RATHER + PERFECT INFINITIVE ⇒regretul pentru o acțiune din trecut

I would rather have travelled by plane than by bus. Mai bine mergeam cu avionul decât cu autobuzul.

ATENȚIE!!! Subiectul lui would rather este același cu cel al acțiunii care urmează have travelled.

WOULD RATHER + PERFECT INFINITIVE ⇒regretul pentru o acțiune din trecut

I would rather Bill had worked harder for the exam. (but hi didn′t and he failed). Aș fi preferat ca Bill să fi lucrat mai mult pentru examen. (dar n-a făcut-o și a picat)

ATENȚIE!!! Subiectul lui would rather este diferit de cel al acțiunii care urmează had worked.

WOULD RATHER +WOULD ⇒ dorința de a face o acțiune în viitor

I would rather you would arrive on time at the airport tomorrow. Aș vrea să ajungi la timp la aeroport mâine.

ATENȚIE!!! Subiectul lui would rather este diferit de cel al acțiunii care urmează arrive.