FIȘĂ DE LUCRU

I. Corectați greșelile:

 1. Ma ajutat mult materialul la examen.
 2. Să ști că am rezolvat toate problemele.
 3. Ei merse împreună la spectacol.
 4. Îți îngăduiesc să pleci.
 5. Mia-m adus aminte de cartea care am citito.
 6. Mama sa decis să schieze împreună cu mine.
 7. Mi-ar place să plec la munte.
 8. Ca și profesor, el a ținut o scurtă alocuțiune.
 9. Problema nu a fost rezolvată doar de uni.
 10. Este în interesul profesorului și a elevilor să se lucreze cât mai mult.
 11. Am reușit la examen din cauza mamei mele care ma susținut foarte mult.

II. Subliniați cuvintele care au sufixe augumentative:

căsoi, gugulaș, băiețoi, băiețandru, ascuțitoare, butoi, gunoi, cusătoreasă, pietroi, bunătate, grăsan, baban, crenguță, cănoi, băietan, copilandru, căsoaie

 III. Enumerați sufixele diminutivale cu exemple:

 1. ____ _____________________________
 2. ____ _____________________________
 3. ____ _____________________________
 4. ____ _____________________________
 5. ____ _____________________________
 6. ____ _____________________________
 7. ____ _____________________________
 8. ____ _____________________________
 9. ____ _____________________________
 10. ____ _____________________________
 11. ____ _____________________________
 12. ____ _____________________________
 13. ____ _____________________________
 14. ____ _____________________________

IV. Enumerați cu exemple cazurile de conversie:

 1. substantiv
 2. substantiv
 3. adjectiv
 4. adjectiv
 5. pronume
 6. pronume
 7. participiu
 8. participiu
 9. participiu
 10. participiu
 11. gerunziu
 12. adverb
 13. interjecție

 

V. Analizați predicatele din următoarele texte:

a) Mihai-Vodă tocmai se pregătea a se apăra împotriva năvălirii cu care îl amenința vizirul Pașa. Împăratul însuși îi scrisese să se ferească de ispita turcilor. Mihai găsi în inima sa curajul rar de a jertfi mărirea și neatârnarea sa… dragostea de sine pentru un mare interes al omenirii: adunând țara, își aleseseră cu toții sfat de folos acestei nevoi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Niculăiță și-a băgat banii în chimir, își înjugă boii și pleacă.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  VI. Împărțiți verbele următoare în verbe reflexive și verbe pronominale

a-și da bună ziua, a se ruga, a se îmbrăca, a își reveni, a se bucura, a se mira, a-și croi, a se gândi, a-și sufleca (mânecile), a-și închipui, a se strădui, a își zice, a-și bate joc, a-și căra, a-și da seama, a se spăla, a-și aminti, a se certa, a se odihni, a se dezgheța, a se cuveni, a se apuca, a se iubi, a se ambiționa, a se plimba, a se trezi, a-și zice, a se teme, a-și uita, a-și duce, a se veșteji, a-și spune,a se numi, a se pieptăna

 

VERBE REFLEXIVE VERBE PRONOMINALE