TEXT 1.

Un cuptor e roșu soare1/

Și cenușă sub picioare

E nisipul2/.

Versul de mai sus ridică problema identificării subiectelor, deoarece acestea se află în poziția numelui predicativ, iar numele predicativ în poziția subiectelor
un cuptor e – predicat nominal
soare – subiect
cenușă…e – predicat nominal
nisipul – subiect
Atenție!!! Numele predicativ arată o însușire a subiectului. În cazul de față, nu cuptorul e ca un soare, ci soarele este comparat cu un cuptor, iar nisipul este comparat cu cenușa.

TEXT 2.

Mi-a dat o scrisoare1/ pe care nu știu2/cui spunea3/ trebuie4/ o dau.5/

 1. PP
 2. AT →1
 3. CD → 2
 4. CD → 3
 5. SB → 4

Schema frazei este:

TEXT 3.

Nu se știe1/ când2/ și în ce fel se stabilise în familie 3/ 4/, decât iasă toți în lume/5 și / se facă de râs6/ sunt rău îmbrăcați7 /, mai bine 4/ iasă unul bine îmbrăcat8 /[…].

(Marin Preda, Moromeții)

 1. PP
 2. SB (predicatul este neexprimat, însă identic cu cel din propoziția următoare) → 1
 3. SB -subordonată față de 1 și raport de coordonare copulativă cu 2
 4. SB → 3
 5. SB → 4
 6. SB → 4
 7. Cz → 6
 8. SB → 4

Schema este:

1112

TEXT 4.

Întrebarea era deocamdată1/ce caută el acolo2/și de ce îl privește pe furiș, în asemenea chip, acest boier străin?3/Plăcut e la vorbă4 /și toate pare a le spune bine,5/ dar acuma acei ochi mari și bulbucați i se par înșelători.6/

(Sadoveanu, Opere)

 1. PP
 2. PR – 1
 3. PR – 1
 4. PP
 5. PP coordonată copulativă cu 4
 6. PP

Schema este:

Fără titlu4