Când pronumele posesiv însoțește substantivul cu care se acordă, el devine adjectiv pronominal posesiv, arătând al cui este obiectul exprimat de substantiv. În această situație, el nu mai substituie numele obiectului posedat și devine adjectiv pronominal posesiv cu funcție sintactică de atribut adjectival.

            Cadă capul meu unde vor cădea capetele voastre.
ATENȚIE!!! Deosebirea dintre pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv este următoarea: pronumele posesiv primește întotdeauna articolul posesiv [al meu], iar adjectivul pronominal posesiv nu primește articol posesiv.
  Cartea mea  –    Atribut adjectival în Nominativ
A mea carte s-a rătăcit  –  Atribut pronominal exprimat prin pronume posesiv în genitiv
Cartea este a mea.  –  Nume predicativ exprimat prin pronume posesiv în Nominativ.

Astfel:

Cartea mea // Cartea ta // Cartea sa   –  Atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv, feminin, singular, Nominativ

Cartea lui/ei – Atribut pronominal, pronume personal, pers a III-a sg, masc/fem, forma accentuată Genitiv

Cartea noastră // Cartea voastră – Atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv,    feminin, plural, Nominativ

Cartea lor   –  Atribut pronominal, pronume personal, pers a III-a pl, masc, forma     accentuată, Genitiv