ALTERNANȚE VOCALICE

 • a/ă   arată/ arăt
 • a/e    vadă/ vede
 • ă/e    văd / vezi; apăs/ apeși
 • â/i     vând / vinzi
 • e/ea    leg/ leagă; secă/ sea
 • o/oa    scot/ scoate
 • a/ă/â   rămase/ rămăsei/ rămâne
 • o/oa/u   joc/ joacă/ jucăm

ALTERNANȚE CONSONANTICE

 • d/z     d/ văzui
 • d/zi      prind/prinzi
 • g/ğ      rog/ rogi
 • k/č       fac/ faci
 • t/ţ         scot/ scoțând
 • t/ţi        bat/ bați
 • s/şi       cos/ coşi
 • sk/ şt  confisc/ confişti
 • şk/şti   muşc/ muşti
 • st/şti    gust/ guşti

 

Consoana n poate alterna cu vocala i

rămân/ rămâi